Information om registerhantering (GDPR)

Omfattning
Total skydd & underhåll i Sörmland AB bedriver inköp och försäljning av förbrukningsmaterial till kommun, stat och industri.

Företaget utgår från Flen. För att kunna bedriva verksamhet i företaget behövs ett kundregister där viss personinformation finns. Dessa uppgifter sträcker sig till företagets namn, kontaktperson, mailadress, faktura – och postadress, organisationsnummer samt telefonnummer.

Det register som enligt ovan beskrivs innefattar nuvarande kunder. Kontaktpersoner är de som har en officiell företrädarroll i företagen eller där annan kontaktperson anvisats av företaget.

Policy
Total skydd & underhåll i Sörmland AB:s register med personinformation ska enbart innehålla sådan information som kan underlätta kontakt med och mellan företagen eller underlätta kompetensmässigt samarbete (företag, namn, telefonnummer, besöksadress, mailadress och befattning/tjänst/kompetens).

Total skydd & underhåll i Sörmland AB ska eftersträva att ha så få register som möjligt och inga register annat än arbetskopior. Rättning och uppdatering ska ske löpande men ses över minst en gång per år. Borttagning av information ska utan fördröjning ske vid dessa tillfällen så snart som kontaktuppgifterna inte längre är relevanta. Total skydd & underhåll i Sörmland AB:s register får inte lämnas till tredje part. Den får endast användas av företaget själv.

Utsedd ansvarig för rättning och uppdatering (Sandra Åslund).

Frågor om register och begäran om borttagning från register skickas till sandra@totalskyddflen.se

Total skydd & underhåll i Sörmland AB har följande register:

  • Register på kunder som företaget säljer produkter till. Omfattar företagen och utsedda kontaktpersoner (kontaktperson, mailadress och telefonnummer till kontaktperson samt företagets adress).

Förutsättningar och regler för registret:
Information om vår policy ska bifogas i mailutskick med hänvisning till företagets hemsida. Därefter kommuniceras informationen vid registrering av nya kunder.